Geschiedenis

Huidige Categorie: Geschiedenis

In welk jaar trok Napoleon zich terug uit Moskou?
• 1812

Moeilijkheid:
Moeilijkheid 50%
50%

 
In welk jaar vond het gevecht om Trafalgar plaats?
• 1805

Moeilijkheid:
Moeilijkheid 50%
50%

 
In welk jaar werd 2Pac vermoord?
• 1996

Moeilijkheid:
Moeilijkheid 50%
50%

 
In welk jaar stierf Koning Boudewijn?
• 1993

Moeilijkheid:
Moeilijkheid 50%
50%

 
Wanneer gebeurde de kernontploffing in Tsjernobil in Rusland?
• 1986

Moeilijkheid:
Moeilijkheid 50%
50%

 
De Carthaagse bevelhebber Hannibal bracht Rome aan de rand van zijn ondergang tijdens de Tweede Punische Oorlog. De tocht van Hannibal werd uiteindelijk geen succes omdat...
zijn olifanten in de strijd omkwamen
hij de fout beging de stad Rome niet aan te vallen
de Romeinen hen in Cannae een zware nederlaag toebrachten
alle Romeinse bondgenoten in Italië Rome trouw bleven


Moeilijkheid:
Moeilijkheid 60%
60%

 
De Julirevolutie van 1830 in Parijs bracht een burgerkoning aan het bewind. De nieuwe koning van Frankrijk heette...
Lodewijk Filips
Lodewijk Napoleon
Karel X
Lodewijk XVIII


Moeilijkheid:
Moeilijkheid 60%
60%

 
De directe voorlopers van de universiteiten waren de
kathedraalscholen
scholen van de Broeders van het Gemene Leven
koninklijke hofscholen
abdij-kloosterscholen


Moeilijkheid:
Moeilijkheid 60%
60%

 
Plaats de 4 oorlogen in de chronologische volgorde...
de Tachtigjarige Oorlog, de Dertigjarige Oorlog, de Oostenrijkse Successieoorlog, de Spaanse Successieoorlog
de Oostenrijkse Successieoorlog, de Spaanse Successieoorlog, de Tachtigjarige Oorlog, de Dertigjarige Oorlog
de Tachtigjarige Oorlog, de Dertigjarige Oorlog, de Spaanse Successieoorlog, de Oostenrijkse Successieoorlog
de Tachtigjarige Oorlog, de Oostenrijkse Successieoorlog, de Dertigjarige Oorlog, de Spaanse Successieoorlog


Moeilijkheid:
Moeilijkheid 60%
60%

 
Welk van onderstaande publicaties is niet van Darwin of Nietzche?
Also sprach Zarathustra
Genealogie der Moral
On the origin of species
Traumdeutung


Moeilijkheid:
Moeilijkheid 60%
60%

 
Pagina's: 1 2 3 4 5